top of page
  • kevinvanruiten

Sturen op duurzaamheid? Met data in actie!

Bijgewerkt op: 16 mrt. 2023

Zonder kennis van wat er echt wordt uitgegeven en toegediend hebben we beperkt zicht op wat er aan geneesmiddelen in het ziekenhuis in de afvalcontainer verdwijnt[1]. De Green Deal Duurzame zorg 3.0[2] dwingt ziekenhuizen in begin 2023 een concreet plan van aanpak op te stellen. Sturen op basis van data uit het eigen proces is de meest doeltreffende manier om te zien of ambitieuze doelen ook bereikt worden.


In iedere ziekenhuisapotheek worden dagelijks alle bestellingen en uitgiften (aan afnemers of op naam) nauwkeurig geregistreerd en worden de toedieningen vervolgens door de verpleegkundigen geregistreerd. Maar waar zit dan het onnodig gebruik en verspilling? Het antwoord ligt verborgen in de data! Met data is het mogelijk om te sturen op doelstellingen om verspilling van medicatie tegen te gaan en te benchmarken met andere zorginstellingen.


Panacea Informatics heeft de afgelopen jaren bewezen effectief stuurinformatie te kunnen leveren op gebied van (ziekenhuis)apotheek- en medicatie processen[3]. Deze oplossingen zijn gebaseerd op een nauwkeurig samengestelde en gevalideerde datalaag van medicatiebouwstenen. Door inhoudelijke proceskennis, kennis van diverse ZIS/EPD/ZAIS en de beschikbare medicatiebouwstenen kunnen we snel tot de gewenste stuurinformatie komen voor iedere uitdaging op dit vakgebied.


Door gebruik van data is retrospectief kijken slechts begrensd door de beschikbaarheid van de data uit de bron. Dit in tegenstelling tot het omkeren van afvalcontainers op een afdeling. Sturen op data is geen exacte wetenschap, maar herkennen van trends op afdelings-, patiënt- en/of geneesmiddelniveau. Waarbij het mogelijk is een blik in de nabije toekomst te werpen waardoor je NU iets kan signaleren en bijsturen.


Onze ervaring is dat met een gedreven kartrekker op een specifiek onderwerp die weet waar hij/zij op wil sturen, we in een aantal sessies met beperkte doorlooptijd (2 maanden) een goed bruikbaar v1.0 dashboard kunnen opleveren.GroenErwt en Panacea samen hebben de drive en kennis om snel met data in actie te komen.


Advies om tot actie te kunnen over gaan:

• Noodzaak om te sturen op verspillingsdata moet helder zijn bij betreffende bestuurders

• Gedreven multidisciplinair team (4-5 inhoudsdeskundigen) met mandaat

• Binnen 2 maanden tot een 1.0 dashboard duurzame data met indicatoren met behulp van de expertise van GroenErwt en Panacea

• 2-3 gemotiveerde zorginstellingen voor een initiële benchmark

• Besluitvaardige bestuurders voor het verkrijgen voor toegang tot de data. Deze stap in het proces duurt over het algemeen het langst en dit ligt niet aan de techniekSamengevat

Wat ons betreft heeft de chief sustainability officer van de apotheek van de zorginstelling in de eerste helft van 2023 een dashboard om de groene kant op te sturen en steeds duurzamere keuzes te kunnen maken op het gebied van medicatiebeleid, inkoop, voorschrijven, distributie, toedienen en afvalverwerking.Contactgegevens:

GroenErwt https://groenerwt-transfarmacie.nl

Marja Bogaards Marjabogaards@groenerwt-transfarmacie.nl 06 – 48 49 44 85


Panacea https://www.panacea-informatics.nl

Folkert Botma Folkert.Botma@panacea-informatics.nl 06 – 44 33 25 22

Annemiek Zwetsloot Annemiek.Zwetsloot@panacea-informatics.nl 06 – 190 190 02[1] Jongsma ME, Bogaards MJ, Grassi JB, van der Valk R, Egberts ACG, Ossenbaard HC. Geneesmiddelverspilling in het ziekenhuis. Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D7044. [2]Green Deal Samen werken aan duurzame zorg - C-238_0.pdf, https://www.greendeals.nl/green-deals/green-deal-samen-werken-aan-duurzame-zorg, geraadpleegd op 9 december 2022. [3] Erasmus MC, Zaans Medisch Centrum en Treant Zorggroep


123 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Post

bottom of page